BSM støjskærme er forberedt til forandringer. Når produktionslinjen ændres eller bliver tilført en ny maskine, er det enkelt og uproblematisk at justere eller flytte BSM støjskærmen efter den nye opsætning.

Tilpasset individuelt efter opgaven

vinduer
Vinduer og døre placeres, hvor det giver mening og kan vælges i format efter ønske.

skaermen
Skærmen fremstilles med gennemføring til alle eksisterende kanaler, skinner, rør og kabler.

langsloft
Langs loft, væg og gulv tilsluttes skærmen indivi- duelt og med en finish der tåler at blive set.

kan-monteres
Skærmen kan monteres under taget, på vægge eller søjler, eller i et selvstændigt bæresystem.

Suveræn dæmpning

BSM støjskærme er skabt til dæmpning af selv den mest belastende støj. Med produktet TUN-50 kan der f.eks. opnås et middelreduktionstal på 20 dB.

Se herunder eksempler på både absorption og reduktion (klik på billederne for større udgaver):

reduktionstal-tun50

absorberingsfaktor-tun50

reduktionstal-tul50

absorberingsfaktor-tul50